Sim Năm Sinh 2018

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0908.872.018 1.400.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 093.7.03.2018 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 0908.27.2018 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
4 0798.18.2018 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0908.3.1.2018 2.250.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
6 0786.18.2018 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0792.18.2018 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0908.54.2018 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0933.84.2018 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0785.18.2018 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0933.972.018 1.400.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0937.97.2018 2.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0797.18.2018 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0908.4.8.2018 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0937.96.2018 1.212.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0912.45.2018 2.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 0889.27.2018 1.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 096.131.2018 5.600.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
19 0379.82.2018 1.140.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
20 0366.30.2018 840.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
21 096.4.06.2018 2.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
22 0327.91.2018 840.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
23 033.575.2018 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
24 0364.98.2018 910.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
25 098.144.2018 5.600.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
26 0978.37.2018 2.550.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
27 0965.8.4.2018 2.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
28 0376.48.2018 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
29 0374.69.2018 1.210.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
30 0367.3.5.2018 880.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
31 0368.44.2018 1.560.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
32 038.4.02.2018 1.210.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
33 0388.51.2018 1.630.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
34 036.230.2018 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
35 034.868.2018 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
36 038.266.2018 2.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
37 0349.35.2018 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
38 0346.29.2018 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
39 0358.96.2018 1.560.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
40 0335.73.2018 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
41 0398.7.1.2018 950.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
42 0364.51.2018 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
43 034.373.2018 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
44 033.747.2018 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
45 035.313.2018 2.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
46 0365.81.2018 1.140.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
47 0376.4.9.2018 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
48 098.217.2018 5.600.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
49 0388.6.7.2018 1.210.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
50 0348.24.2018 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
51 0968.01.2018 3.350.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
52 0328.51.2018 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
53 039.776.2018 910.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
54 0389.30.2018 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
55 035.4.08.2018 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
56 0968.4.2.2018 3.150.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
57 0344.52.2018 790.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
58 0397.34.2018 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
59 0388.1.4.2018 1.560.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
60 0378.82.2018 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
61 0344.60.2018 750.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
62 0335.16.2018 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
63 0377.51.2018 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
64 039.5.02.2018 1.250.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
65 098.24.9.2018 5.200.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
66 0355.4.6.2018 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
67 035.237.2018 2.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
68 0339.60.2018 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
69 039.682.2018 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
70 037.6.09.2018 1.180.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2018 : 88a3d5dd7d94ccacdce311285a7054a7