Sim Năm Sinh 2013

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 037.204.2013 2.280.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 033.245.2013 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 0359.58.2013 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0357.19.2013 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 0383.47.2013 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0344.85.2013 840.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
7 0363.2.8.2013 1.210.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
8 0353.4.9.2013 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
9 0373.81.2013 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
10 038.263.2013 2.280.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
11 0375.87.2013 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
12 037.299.2013 2.550.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
13 038.28.7.2013 2.280.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
14 0338.57.2013 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
15 0369.47.2013 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
16 0383.95.2013 1.170.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
17 0347.37.2013 970.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
18 03.7999.2013 3.200.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
19 0387.1.9.2013 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
20 035.989.2013 1.560.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
21 0344.89.2013 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
22 098.194.2013 3.800.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
23 0354.17.2013 770.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
24 0329.4.3.2013 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
25 0394.76.2013 880.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
26 0344.7.3.2013 740.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
27 0378.22.2013 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
28 0373.3.8.2013 840.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
29 035.26.4.2013 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
30 0388.7.4.2013 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
31 0399.43.2013 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
32 0347.57.2013 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
33 0353.95.2013 970.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
34 0385.73.2013 840.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
35 0387.29.2013 930.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
36 0338.04.2013 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
37 035.29.3.2013 2.280.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
38 0337.51.2013 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
39 0346.91.2013 950.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
40 0366.3.2.2013 1.140.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
41 0354.85.2013 810.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
42 0358.6.4.2013 840.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
43 096.24.2.2013 5.500.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
44 0353.9.4.2013 840.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
45 0386.32.2013 1.210.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
46 097.1212013 5.600.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
47 097.162.2013 4.500.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
48 096.156.2013 5.200.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
49 0365.26.2013 970.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
50 0388.29.2013 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
51 0328.5.9.2013 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
52 0337.82.2013 930.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
53 035.21.5.2013 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
54 0358.3.9.2013 1.140.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
55 0335.63.2013 910.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
56 03.7272.2013 2.550.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
57 0367.74.2013 840.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
58 096.243.2013 3.950.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
59 0984.7.1.2013 2.280.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
60 0326.5.3.2013 740.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
61 0367.60.2013 740.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
62 033.898.2013 1.750.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
63 0358.13.2013 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
64 038.261.2013 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
65 0356.87.2013 860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
66 0377.14.2013 840.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
67 0338.44.2013 970.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
68 033.799.2013 1.750.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
69 036.909.2013 3.150.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
70 0326.1.5.2013 840.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443