Sim Năm Sinh 2013

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0352.54.2013 1.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 0372.30.2013 1.300.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 0964.32.2013 1.270.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0869.54.2013 1.370.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 0398.93.2013 973.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0888.05.2013 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0949.27.2013 2.280.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0888.46.2013 2.280.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0888.75.2013 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0797.99.2013 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0786.32.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0792.88.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0798.56.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0792.72.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0798.55.2013 1.710.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0793.47.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0933.92.2013 1.362.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0798.70.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0908.46.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0797.30.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0896.87.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0797.31.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0798.77.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0937.90.2013 1.015.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0798.34.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0899.77.2013 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0784.70.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0792.17.2013 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0784.40.2013 875.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0792.70.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0799.97.2013 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0783.66.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0786.65.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0783.30.2013 1.015.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0797.67.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0899.78.2013 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0792.14.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0908.67.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0937.85.2013 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0784.80.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0798.40.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0785.76.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0785.20.2013 875.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0785.90.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0794.87.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0793.89.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0794.45.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0937.30.2013 1.325.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0784.30.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0937.84.2013 1.015.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0797.13.2013 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0798.85.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0784.79.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 0792.50.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0933.75.2013 1.362.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0792.90.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0785.70.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0798.83.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0794.78.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 0786.13.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
61 0797.58.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
62 0792.16.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
63 0797.27.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
64 0937.54.2013 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
65 0798.51.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
66 0784.76.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
67 0783.50.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
68 0785.13.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
69 0937.36.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
70 0784.74.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443