Sim Năm Sinh 2005

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0373.42.2005 1.120.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 0708.76.2005 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 0389.53.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0369.84.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 0765.61.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
6 0352.87.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
7 0387.22.2005 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
8 0353.02.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
9 0765.84.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0328.27.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
11 0797.98.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0778.76.2005 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 07.03.03.2005 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0353.80.2005 1.180.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
15 0707.35.2005 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0785.94.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0764.92.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0769.62.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0785.95.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0764.60.2005 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0335.86.2005 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
22 0359.76.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
23 0949.40.2005 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0798.35.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0785.19.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0567.42.2005 880.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
27 0344.47.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
28 0357.98.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
29 0704.41.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0365.86.2005 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
31 0375.53.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
32 0394.46.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
33 08.18.01.2005 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0778.96.2005 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0703.59.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0764.47.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0798.85.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0707.31.2005 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0707.87.2005 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0767.53.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0357.20.2005 1.180.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
42 0786.01.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0775.64.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0365.46.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
45 0388.22.2005 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
46 0786.70.2005 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0384.78.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
48 0352.41.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
49 0918.13.2005 2.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0372.91.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
51 0949.43.2005 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
52 0389.81.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
53 0786.34.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 0785.99.2005 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0564.09.2005 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
56 0389.47.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
57 0774.64.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0776.93.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0707.83.2005 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 0399.31.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
61 0908.94.2005 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
62 0798.58.2005 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
63 0785.92.2005 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
64 0798.72.2005 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
65 0784.75.2005 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
66 0792.92.2005 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
67 0785.32.2005 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
68 0786.11.2005 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
69 0785.42.2005 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
70 0786.02.2005 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646