Sim Năm Sinh 2000

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0792.28.2000 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0986.002.000 23.000.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 097.279.2000 8.500.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 096.126.2000 7.600.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 0376.3.4.2000 2.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 096.113.2000 7.600.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
7 096.158.2000 7.600.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
8 0899.6.5.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0798.09.2000 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0768.8.3.2000 1.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0907.3.8.2000 5.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0706.3.2.2000 1.325.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0896.7.2.2000 2.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 089.8822.000 3.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0939.6.5.2000 5.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0939.9.4.2000 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0939.622.000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0939.5.3.2000 8.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0702.822.000 1.175.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0939.5.1.2000 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0939.7.7.2000 3.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0932.8.6.2000 6.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0939.4.1.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0939.8.5.2000 3.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0939.3.4.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0909.1.7.2000 8.200.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0939.2.9.2000 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0899.6.7.2000 2.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0907.1.3.2000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0932.8.4.2000 2.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0939.3.1.2000 3.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0907.3.2.2000 5.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0939.5.4.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0899.6.6.2000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0764.88.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0703.66.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0779.13.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0798.93.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 07.999.22.000 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0786.282.000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0764.61.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0798.35.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0707.86.2000 3.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0786.70.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0777.06.2000 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0785.94.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0774.71.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0785.96.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0797.002.000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0778.92.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0707.81.2000 3.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0708.76.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0765.36.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 0797.552.000 1.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0797.59.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0769.61.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0792.202.000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0855.71.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 0829.02.2000 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0858.71.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 085.7.08.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 085.26.7.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 0855.722.000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 0829.01.2000 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 08.1981.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 08.1973.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0853.69.2000 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 0919.54.2000 1.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 085.23.7.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 08.1972.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d