Sim Năm Sinh 2000

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 079.444.2000 2.250.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0764.88.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 0364.87.2000 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0708.76.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0786.282.000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
6 0703.66.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0764.61.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0785.96.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0797.002.000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0785.94.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0786.70.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0792.202.000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0774.71.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0778.92.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0707.86.2000 3.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0765.36.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0777.06.2000 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0797.552.000 1.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0707.81.2000 3.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0797.59.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0779.13.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0798.35.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0769.61.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0798.93.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 07.999.22.000 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0792.28.2000 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0896.7.2.2000 2.150.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0939.622.000 4.420.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0939.9.4.2000 1.775.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0899.6.5.2000 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0702.822.000 1.175.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0798.09.2000 1.775.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0706.3.2.2000 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0939.6.5.2000 5.310.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 089.8822.000 3.350.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0907.3.8.2000 5.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0768.8.3.2000 1.550.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0939.5.4.2000 2.440.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0939.5.1.2000 2.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0909.1.7.2000 6.910.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0899.6.7.2000 2.225.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0932.8.4.2000 1.890.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0907.3.2.2000 4.840.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0932.8.6.2000 5.970.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0907.1.3.2000 4.780.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0939.7.7.2000 2.930.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0939.2.9.2000 5.650.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0939.8.5.2000 2.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0899.6.6.2000 4.430.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0939.3.1.2000 2.940.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0939.4.1.2000 2.580.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0939.3.4.2000 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0858.71.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 085.7.08.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0853.69.2000 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 085.26.7.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0855.71.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 0919.54.2000 1.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 085.23.7.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0858.51.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 0855.722.000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 085.7.09.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 0829.02.2000 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 08.1972.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 08.1981.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 08.1973.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0829.01.2000 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 091.168.2000 6.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 085.21.8.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 08.1980.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d