Sim Năm Sinh 1990

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 070.333.1990 3.650.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 09.1996.1990 28.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0792.71.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
4 0888.04.06.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 0888.13.11.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0333.07.11.90 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
7 0707.32.1990 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0774.18.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 077.5.02.1990 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0845.05.06.90 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0888.30.11.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0917.09.04.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0764.01.0990 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0947.09.12.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0888.23.11.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0764.29.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0384.090.190 740.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
18 0914.30.12.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 0785.190.190 5.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0888.17.03.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0942.03.05.90 1.250.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0963.07.03.90 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
23 0762.21.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0765.76.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0963.25.01.90 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
26 0824.290.290 5.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 0385.73.1990 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
28 0764.190.190 5.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0786.57.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0786.67.1990 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0369.07.05.90 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
32 0942.04.06.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0785.94.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0703.25.1990 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0333.07.09.90 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
36 0587.88.1990 950.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
37 0378.05.12.90 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
38 0766.21.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0707.87.1990 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0888.07.10.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0888.26.03.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0777.63.1990 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0786.02.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0946.29.04.90 1.250.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0797.41.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0584.83.1990 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
47 0786.45.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0397.55.1990 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
49 0888.04.03.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0963.05.11.90 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
51 0584.26.1990 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
52 0917.08.11.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 0846.07.01.90 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 0769.72.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0963.18.04.90 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
56 0836.12.09.90 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0914.28.04.90 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 0797.59.1990 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0784.34.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 0786.28.1990 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
61 0368.87.1990 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
62 0707.83.1990 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
63 0796.28.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
64 0359.76.1990 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
65 0829.14.1990 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0769.06.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
67 07.9993.1990 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
68 0769.61.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
69 0792.24.1990 1.350.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
70 0931.23.06.90 1.200.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua

đặt mua sim vina đuôi 999 nhiều ưu đãi